When we are high.

15, Bulgaria, Sofia, adore photography.

Понякога на човек му се иска да е глупав, за да извърши онова, което умът му не разрешава.Дж. Стайнбек, “На изток от рая”   (via heart-a-mess)

(Source: xtaciturn)